Ultraman Tiga & Ultraman Dyna: Warriors of the Star of Light

65
Ultraman Tiga & Ultraman Dyna: Warriors of the Star of Light is a tokusatsu, superhero, kaiju, and eiga produced by Tsuburaya Productions in 1998. This film is the only theatrical spinoff of the Ultraman Dyna TV series.

Ultraman Tiga & Ultraman Dyna: Warriors of the Star of Light is a tokusatsu, superhero, kaiju, and eiga produced by Tsuburaya Productions in 1998. This film is the only theatrical spinoff of the Ultraman Dyna TV series.

Original Release

03/14/1998

Cast

Mai Saito Risa
Takeshi Tsuruno Shin Asuka / Ultraman Dyna
Ryô Kinomoto Captain Gôsuke Hibiki
Toshikazu Fukawa Toshiyuki Kôda
Risa Saitô Ryô Yumimura
Nobuyuki Kase Kouhei Kariya
Joe Onodera Tsutomu Nakajima
Mariya Yamada Mai Midorikawa
Toshiaki Amada Kouki Fukami
Hiroshi Tsuburaya Seiji Miyata
(see additional cast & crew)

Directors

Kazuya Konaka

Writers

Keiichi Hasegawa

Cast

Mai Saito Risa
Takeshi Tsuruno Shin Asuka / Ultraman Dyna
Ryô Kinomoto Captain Gôsuke Hibiki
Toshikazu Fukawa Toshiyuki Kôda
Risa Saitô Ryô Yumimura
Nobuyuki Kase Kouhei Kariya
Joe Onodera Tsutomu Nakajima
Mariya Yamada Mai Midorikawa
Toshiaki Amada Kouki Fukami
Hiroshi Tsuburaya Seiji Miyata
Shinobu Kameyama Kihachi Gondou
Yasumi Maezawa Saeko Shiina
Mio Takaki Megumi Iruma
Akitoshi Ohtaki Seiichi Munakata
Yukio Masuda Masami Horii
Shigeki Kagemaru Tetsuo Shinjoh
Yôsuke Mitsuhashi Susumu
Aya Sugimoto Professor Rui Kisaragi
Takami Yoshimoto Rena Yanase
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙