Unholy Women

68
Unholy Women is a 2006 Japanese film. It is a compilation of three separate short horror films written and directed by Keita Amemiya, Takuji Suzuki, and Keisuke Toyoshima respectively.

Unholy Women is a 2006 Japanese film. It is a compilation of three separate short horror films written and directed by Keita Amemiya, Takuji Suzuki, and Keisuke Toyoshima respectively.

Original Release

11/25/2006

Cast

Noriko Nakagoshi Kanako / Kanako Yoshizawa (segment "Kata-Kata")
Tasuku Emoto Sekiguchi / Mikio Sekiguchi (segment "Hagane")
Maki Meguro Saeko / Saeko Hishikawa (segment "Uketsugu mono")
Kenta Suga Michio Hishikawa / Michio Hishikawa (segment "Uketsugu mono")
Tokie Hidari Toshie Hishikawa (segment "Uketsugu mono")
Teruyuki Kagawa Tetsu Takahashi (segment "Hagane")
Shunsuke Matsuoka Nozomu Kaji (segment "Uketsugu mono")
Nahana Hagane Takahashi (segment "Hagane")
Kosuke Toyohara Akira Tazaki (segment "Kata-Kata")
Riko Suzuki Shôjo (segment "Kata-Kata")
(see additional cast & crew)

Directors

Keita Amemiya, Takuji Suzuki, Keisuke Toyoshima

Writers

Keita Amemiya, Takuji Suzuki, Keisuke Toyoshima, Naoki Yamamoto, Takashi Shimizu

Cast

Noriko Nakagoshi Kanako / Kanako Yoshizawa (segment "Kata-Kata")
Tasuku Emoto Sekiguchi / Mikio Sekiguchi (segment "Hagane")
Maki Meguro Saeko / Saeko Hishikawa (segment "Uketsugu mono")
Kenta Suga Michio Hishikawa / Michio Hishikawa (segment "Uketsugu mono")
Tokie Hidari Toshie Hishikawa (segment "Uketsugu mono")
Teruyuki Kagawa Tetsu Takahashi (segment "Hagane")
Shunsuke Matsuoka Nozomu Kaji (segment "Uketsugu mono")
Nahana Hagane Takahashi (segment "Hagane")
Kosuke Toyohara Akira Tazaki (segment "Kata-Kata")
Riko Suzuki Shôjo (segment "Kata-Kata")
Miharu Morina Shôjo no Haha (segment "Kata-Kata")
Yayoi Okuyama Shufu (segment "Kata-Kata")
Kaori Fuseya (segment "Kata-Kata")
Aiko Chisaka (segment "Kata-Kata")
Hisayo Ebine (segment "Kata-Kata")
Atsuko Abe (segment "Kata-Kata")
Harumi Yazawa (segment "Kata-Kata")
Emi Takahashi (segment "Kata-Kata")
Natsuko Tauchi (segment "Kata-Kata")
Maya Hayashi (segment "Kata-Kata")

Producers

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙