Chok-Chow Cheung

Actor
IVA Star Rating : 45

Actor Filmography

Actor Filmography

Lady in Black Nursing Home Resident 1987
Flaming Brothers 1987
Disciples of the 36th Chamber 1985
Tian guan ci fu 1985
The Supreme Swordsman 1984
Wo ai shen xian zhe Big small dealer 1984
Xin fei hu wai chuan 1984
Thunderclap 1984
Project A 1983
Liang shang jun zi 1983
Bastard Swordsman Invincible Clan Chief 1983
Huang di bao zhong 1983
Winners & Sinners Party Guest 1983
Hua xin da shao 1983
Feng shen jie 1983
On the Wrong Track 1983
The Lady Is the Boss 1983
Tales of a Eunuch 1983
Godfather of Canton 1982
Centipede Horror 1982
The Emperor and the Minister 1982
Chak wong ji wong 1982
Legendary Weapons of China 1982
House of Traps 1982
Tiger Killer 1982
Hong fen dong jiang hu 1981
Black Lizard 1981
Cold Blooded Murder 1981
The Tiger and the Widow 1981
Roar of the Lion 1981
Return of the Sentimental Swordsman 1981
Corpse Mania Boss San 1981
Return to the 36th Chamber 1980
The Flag of Iron 1980
Heroes Shed No Tears 1980
Shuang la 1980
Hex 1980
Bruce, King of Kung Fu 1980
The Master Spectator 1980
Duel of the Brave Ones 1980
Two Champions of Death 1980
Killer Wears White 1980
Emperor Chien Lung and the Beauty 1980
She xing zui bu 1980
Da da xiao xiao yi jia chun 1980
Invincible Enforcer 1979
Jade Claw 1979
The Handcuff 1979
The Proud Twins 1979
Mang quan gui shou 1979
Duel of the Seven Tigers 1979
Snake Shadow Lama Fist 1979
Hou hsing kou shou 1979
Spiritual Boxer II 1979
The Incredible Kung Fu Master 1979
Full Moon Scimitar 1979
The Invincible Killer 1979
Heroes of the East 1978
Dirty Kung Fu 1978
Sensual Pleasures 1978
Swordsman and Enchantress 1978
Shaolin Mantis 1978
The Vengeful Beauty Paesant at book burning 1978
The 36th Chamber of Shaolin 1978
Palace Carnage 1978
Two in Black Belt 1978
Fo Shan Zan xian sheng 1978
Innocent Lust Club manager 1977
Xiang Gang qi an 5: Jian mo 1977
Si er liu 1977
Assault: The Criminals, Part IV Trauma Doctor 1977
Qiao tan nu jiao wa Emergency ward doctor 1977
Arson: The Criminals, Part III 1977
The 36 Crazy Fists 1977
Bolo 1977
Black Magic 2 1976
The Web of Death 1976
Big Bad Sis 1976
The Oily Maniac 1976
Love Swindler 1976
Wu fa wu tian fei che dang 1976
Challenge of the Masters 1976
The Dragon Missile 1976
The Spiritual Boxer 1975
Xin ti xiao yin yuan 1975
Da jie an 1975
Di shi da lao 1975
Infra-Man 1975
The Man from Hong Kong Cook 1975
Evil Seducers 1975
Two Con Men 1975
Forbidden Tales of Two Cities 1975
Wu da han 1974
Gui yan 1974
Games Gamblers Play Audience Member at Game Show 1974
Sheng si quan ma Mahjong clerk 1974
Feng kuang da ben zei 1974
Duo ju jie 1974
Scandal 1974
Men from the Monastery 1974
The Shrine of Ultimate Bliss 1974
Supermen Against the Orient 1973
Thunderkick 1973
Enter the Dragon Monk 1973
Xie zheng 1973
Pi li quan 1972
Legends of Lust 1972
Shao nai nai de si wa 1972
The Delightful Forest 1972
The Warlord 1972
Wa wa fu ren 1972
Yu nu xi chun 1972
Lin Chong ye ben 1972
Duel of Fists 1971
The Lady Professional 1971
Deaf Mute Heroine 1971
The Hammer of God 1970
Pen huo mei ren yu 1970
The Heroic Ones 1970
Xin bu liao qing (as Tsou-Chou Chang) 1970
Diao jin gui 1969
Summons to Death 1967
The Guiding Light Beat Cop 1953
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙