Operation Moscow

60

Original Release

01/08/2018

Cast

Yu Xia Chen Erli
Qianyu Yao Zhao Erjie
Gang Deng Zheng Aimin
Zhijian Zhang Duan Huijun
Ningjiang Zhang Yao Kai
Mingming Liu Miao Yonglin
Ziming Du Niu Zhen
Hongchen Li Zhu San
Nikolai Ivanov Boris
Wanyi Zhang Kong Jie
(see additional cast & crew)

Directors

Wanyi Zhang

Writers

Bo Hu, Yang Xu

Cast

Yu Xia Chen Erli
Qianyu Yao Zhao Erjie
Gang Deng Zheng Aimin
Zhijian Zhang Duan Huijun
Ningjiang Zhang Yao Kai
Mingming Liu Miao Yonglin
Ziming Du Niu Zhen
Hongchen Li Zhu San
Nikolai Ivanov Boris
Wanyi Zhang Kong Jie
Xinyan Liu Xu Chunmei
Yaoqiang Li Gang Zi
Bo Hu Song Lin

Producers

Li Su Executive Producer
Miao Jin Executive Producer
Jiana Shahati Executive Producer
Hailong Wang Executive Producer
Chunxiao Yang Executive Producer
Jian Zhou Executive Producer
Ziquan Xu Producer
Li Su Producer
Tong Su Producer
Zhenzi Teng Producer
Mingqiu Zhu Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙