Reborn

59

Original Release

03/07/2020

Links

Cast

Guancheng Liu Hu Yibiao
Hui Feng Liu Hansen
Haowei Zhang Lu Mingjia
Yi Zhang Qin Chi
Jin Mai Jaho Chen Rui
Xiaomeng Cheng Xia Yutong
Baixuan Jiang Qiu Dongyang
Liang Lü Lu Zhenggang
Ziqi Zhao Feng Xiao
Xiaozhi Ning Wang Jiang
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Saturday, 07 March 2020
2 Episode #1.2 Saturday, 07 March 2020
3 Episode #1.3 Wednesday, 11 March 2020
4 Episode #1.4 Thursday, 12 March 2020
5 Episode #1.5 Friday, 13 March 2020
6 Episode #1.6 Saturday, 14 March 2020
7 Episode #1.7 Wednesday, 18 March 2020
8 Episode #1.8 Thursday, 19 March 2020
9 Episode #1.9 Friday, 20 March 2020
10 Episode #1.10 Saturday, 21 March 2020
11 Episode #1.11 Wednesday, 25 March 2020
12 Episode #1.12 Thursday, 26 March 2020
13 Episode #1.13 Friday, 27 March 2020
14 Episode #1.14 Saturday, 28 March 2020
15 Episode #1.15 Wednesday, 01 April 2020
16 Episode #1.16 Thursday, 02 April 2020
17 Episode #1.17 Friday, 03 April 2020
18 Episode #1.18 Saturday, 04 April 2020
19 Episode #1.19 Wednesday, 08 April 2020
20 Episode #1.20 Thursday, 09 April 2020
21 Episode #1.21 Friday, 10 April 2020
22 Episode #1.22 Saturday, 11 April 2020
23 Episode #1.23 Wednesday, 15 April 2020
24 Episode #1.24 Thursday, 16 April 2020
25 Episode #1.25 Friday, 17 April 2020
26 Episode #1.26 Saturday, 18 April 2020
27 Episode #1.27 Wednesday, 22 April 2020
28 Episode #1.28 Thursday, 23 April 2020

Directors

Dong Yang

Writers

Zhi Wen

Cast

Guancheng Liu Hu Yibiao
Hui Feng Liu Hansen
Haowei Zhang Lu Mingjia
Yi Zhang Qin Chi
Jin Mai Jaho Chen Rui
Xiaomeng Cheng Xia Yutong
Baixuan Jiang Qiu Dongyang
Liang Lü Lu Zhenggang
Ziqi Zhao Feng Xiao
Xiaozhi Ning Wang Jiang
Xianpeng Xiao Peng Peng
Jia Xu Jiang Huai
Longhao Zhao Cheng Yan
Ru Bai Shi Jing
Peng Lin Liao Yong
Qing Wang He Li
Ming Jing Zhao Tao
Yuan Gao Ding Li
Linxi Kang Zou Xiaowen
Yan Luo Zhou Yan
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙