The Best Partner

58
Available to stream, rent, or purchase on:

Original Release

12/20/2019

Cast

Zhu Zhu Li Na
Lyric Lan Dai Xi
Dong Jin Luo Bin
Yu Tian He Sai
Chun Sun Feng Yin
Xu Dai Mai Fei
Xiaochen Wang Lan Lan
Mintao Liu Gu Jie
Vivian Wu Liao Jiamin
Ou Wang Lan Hong
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Friday, 20 December 2019
2 Episode #1.2 Friday, 20 December 2019
3 Episode #1.3 Saturday, 21 December 2019
4 Episode #1.4 Sunday, 22 December 2019
5 Episode #1.5 Sunday, 22 December 2019
6 Episode #1.6 Monday, 23 December 2019
7 Episode #1.7 Monday, 23 December 2019
8 Episode #1.8 Tuesday, 24 December 2019
9 Episode #1.9 Tuesday, 24 December 2019
10 Episode #1.10 Wednesday, 25 December 2019
11 Episode #1.11 Wednesday, 25 December 2019
12 Episode #1.12 Thursday, 26 December 2019
13 Episode #1.13 Thursday, 26 December 2019
14 Episode #1.14 Friday, 27 December 2019
15 Episode #1.15 Friday, 27 December 2019
16 Episode #1.16 Saturday, 28 December 2019
17 Episode #1.17 Sunday, 29 December 2019
18 Episode #1.18 Sunday, 29 December 2019
19 Episode #1.19 Monday, 30 December 2019
20 Episode #1.20 Monday, 30 December 2019
21 Episode #1.21 Tuesday, 31 December 2019
22 Episode #1.22 Tuesday, 31 December 2019
23 Episode #1.23 Wednesday, 01 January 2020
24 Episode #1.24 Wednesday, 01 January 2020
25 Episode #1.25 Thursday, 02 January 2020
26 Episode #1.26 Thursday, 02 January 2020
27 Episode #1.27 Friday, 03 January 2020
28 Episode #1.28 Friday, 03 January 2020
29 Episode #1.29 Saturday, 04 January 2020
30 Episode #1.30 Sunday, 05 January 2020
31 Episode #1.31 Sunday, 05 January 2020
32 Episode #1.32 Monday, 06 January 2020
33 Episode #1.33 Monday, 06 January 2020
34 Episode #1.34 Tuesday, 07 January 2020
35 Episode #1.35 Tuesday, 07 January 2020
36 Episode #1.36 Wednesday, 08 January 2020
37 Episode #1.37 Wednesday, 08 January 2020
38 Episode #1.38 Thursday, 09 January 2020
39 Episode #1.39 Thursday, 09 January 2020
40 Episode #1.40 Friday, 10 January 2020
41 Episode #1.41 Friday, 10 January 2020
42 Episode #1.42 Saturday, 11 January 2020

Directors

Jin Liu

Writers

Tong Chen

Cast

Zhu Zhu Li Na
Lyric Lan Dai Xi
Dong Jin Luo Bin
Yu Tian He Sai
Chun Sun Feng Yin
Xu Dai Mai Fei
Xiaochen Wang Lan Lan
Mintao Liu Gu Jie
Vivian Wu Liao Jiamin
Ou Wang Lan Hong
Jiaqi Zhu Fan Xiaotian
Yue Wu Luo Qi
Naiwen Li Wang Li
Haiqiong Luo Lin Jiaying
Li Niu He Bi
Vivienne Tien Mai Fei's girlfriend
Qiang Sun Liu Yingmei
Zhong Ren Sun Chaoyue
Zixi Rong Sha Sha
Quan Yuan Yang Fan
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙