The City of Chaos

58

Original Release

10/18/2018

Cast

Michael Koltes Harris
Wenkang Yuan Zack Bai
Dongping Gao Hank Lee
Feixing Han Tiger
Elson Tan Michael (Mai Ke)
Xiangrong Dong Hale
Guangjie Li Jia Luo
Peiyao Jiang Susie Lin
Mingding Li The Owner of the Chinese Restaurant
Yan Sun Ron Yu
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Yi: A Strange Guest Thursday, 18 October 2018
2 Er: Poison Needle Thursday, 18 October 2018
3 Episode #1.3 Friday, 19 October 2018
4 Episode #1.4 Friday, 19 October 2018
5 Episode #1.5 Saturday, 20 October 2018
6 Episode #1.6 Saturday, 20 October 2018
7 Episode #1.7 Thursday, 25 October 2018
8 Episode #1.8 Thursday, 25 October 2018
9 Episode #1.9 Friday, 26 October 2018
10 Episode #1.10 Friday, 26 October 2018
11 Episode #1.11 Saturday, 27 October 2018
12 Episode #1.12 Saturday, 27 October 2018
13 Episode #1.13 Thursday, 01 November 2018
14 Episode #1.14 Thursday, 01 November 2018
15 Episode #1.15 Friday, 02 November 2018
16 Episode #1.16 Friday, 02 November 2018
17 Episode #1.17 Saturday, 03 November 2018
18 Episode #1.18 Saturday, 03 November 2018
19 Episode #1.19 Thursday, 08 November 2018
20 Episode #1.20 Thursday, 08 November 2018
21 Episode #1.21 Friday, 09 November 2018
22 Episode #1.22 Friday, 09 November 2018
23 Episode #1.23 Saturday, 10 November 2018
24 Episode #1.24 Saturday, 10 November 2018

Directors

Shuqiao Liu

Writers

Hongwei Yang, Chenglong Liu, Jianning Chen, Suifang Li, Kun Li

Cast

Michael Koltes Harris
Wenkang Yuan Zack Bai
Dongping Gao Hank Lee
Feixing Han Tiger
Elson Tan Michael (Mai Ke)
Xiangrong Dong Hale
Guangjie Li Jia Luo
Peiyao Jiang Susie Lin
Mingding Li The Owner of the Chinese Restaurant
Yan Sun Ron Yu
Zhiting Gao Woody
Hongjun Lin May
Clara Lee Maggie Zheng
Te-Kai Liu Terence Zheng
Liang Sen Jason Chan (as Liang Yi Mu)
Liang Sen Jason Chan
Rabbit Chen The Warden
Yang Zhao Simon Huo

Producers

Zi Yang Executive Producer
Xiaohui Wang Executive Producer
Xianghua Yang Executive Producer
Lin Ke Executive Producer
Yue Ma Executive Producer
Xiangjun Wang Executive Producer
Yu Gong Producer
Jinsong Ge Producer
Mi Xu Producer
Ying Dai Producer
Jing Li Producer
Jianning Chen Producer
Chenglong Liu Producer
Suifang Li Producer
Kun Li Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙