Brotherhood of Blades

75
Three sworn brothers, and deadly Jinyiwei Secret Police of the Imperial Guard. The new Emperor s first mission - find and annihilate the corrupt fugitive Eunuch Wei and his followers. But one mistake reveals the truth - the three men are pawns in a... read more
Available to stream, rent, or purchase on:

Three sworn brothers, and deadly Jinyiwei Secret Police of the Imperial Guard. The new Emperor s first mission - find and annihilate the corrupt fugitive Eunuch Wei and his followers. But one mistake reveals the truth - the three men are pawns in a deadly game, unleashing a CHAIN of secrets, conspiracies, and lethal consequences.

Original Release

08/07/2014

US Release

02/12/2018

Cast

Qing Ye Zhang Yan
Chen Chang Shen Lian
Shih-Chieh King Wei Zhongxian / Wei Zhong Xian
Dong-xue Li Jin Yichuan
Yuan Nie Zhao Jingzhong / Zhao Jing Zhong
Qianyuan Wang Lu Jianxing
Xiaobo Yang Chen Jiamo
Lixin Zhao Han Kuang
Yiwei Zhou Ding Xiu
Shi Shi Liu Zhou Miaotong / Zhou Miao Tong
(see additional cast & crew)

Directors

Yang Lu, Yi Yang

Writers

Yang Lu, Shu Chen, Yi Yang

Cast

Qing Ye Zhang Yan
Chen Chang Shen Lian
Shih-Chieh King Wei Zhongxian / Wei Zhong Xian
Dong-xue Li Jin Yichuan
Yuan Nie Zhao Jingzhong / Zhao Jing Zhong
Qianyuan Wang Lu Jianxing
Xiaobo Yang Chen Jiamo
Lixin Zhao Han Kuang
Yiwei Zhou Ding Xiu
Shi Shi Liu Zhou Miaotong / Zhou Miao Tong
Qing Ye Zhang Yan
Dan Zhu Wei Ting
Xiangming Ye Emperor Chongzhen
Dian Gu Chen Jiaming
Xiaoguang Hu Yan Peiwei
Li Xu Aunt Xue
Yi Yang Yan Junbin
Zhenlei Zhang Elder sergeant

Producers

Terence Chang Executive Producer
Xiaoli Han Executive Producer
Zhang Shusheng Executive Producer
Donghui Wang Producer
Hong Ling Producer
Haicheng Zhao Producer
Terence Chang Producer

Editors

Yiran Tu, Liyun Zhu

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙