The 47 Ronin in Debt

69
  • Genre(s): History Comedy
  • Release year: 2019
  • Running time: 145 min

Original Release

11/22/2019

Links

Cast

Yoshiyoshi Arakawa Yasubei Horibe
Yudai Chiba Takedayu Isoda
Gaku Hamada Genko Otaka / Gengo Otaka
Keisuke Horibe Choji
Satomi Ishihara Yozen-in
Masahiko Nishimura Chuzaemon Yoshida
Takashi Okamura Chosuke Yato
Takashi Sasano Yozaemon Ochiai
Fuku Suzuki Chikara Oishi
Yuko Takeuchi Riku-san / Riku
(see additional cast & crew)

Directors

Yoshihiro Nakamura

Writers

Yoshihiro Nakamura, Hirofumi Yamamoto

Cast

Yoshiyoshi Arakawa Yasubei Horibe
Yudai Chiba Takedayu Isoda
Gaku Hamada Genko Otaka / Gengo Otaka
Keisuke Horibe Choji
Satomi Ishihara Yozen-in
Masahiko Nishimura Chuzaemon Yoshida
Takashi Okamura Chosuke Yato
Takashi Sasano Yozaemon Ochiai
Fuku Suzuki Chikara Oishi
Yuko Takeuchi Riku-san / Riku
Ken'ichi Takitô Unemenosho Toda
Yasufumi Terawaki Kyudayu Mase
Satoshi Tsumabuki Hannojo Sugaya
Shin'ichi Tsutsumi Kuranosuke Oishi
Ryûhei Ueshima Sosuke Hayakawa
Ryoichi Yamaguchi Danemon Inoue
Yû Yokoyama Kazuemon Fuwa

Editors

Yukiko Kobori

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙