The Founding of an Army

69

Original Release

07/27/2017

Links

Cast

Yu Bai Liaison Officer
Bai-Ke Mao Zedong
Dawei Liang Chen Geng
Zhi-zhong Huang Zhu De
Yifeng Li He Chang Gong
Haoran Liu (as Liu Haoran)
Tianyu Ma Lin Biao
Hao Ou Ye Ting
Jingchun Wang He Long
Hewei Yu
(see additional cast & crew)

Directors

Andrew Lau

Writers

Sanping Han, Jianxin Huang

Cast

Yu Bai Liaison Officer
Bai-Ke Mao Zedong
Dawei Liang Chen Geng
Zhi-zhong Huang Zhu De
Yifeng Li He Chang Gong
Haoran Liu (as Liu Haoran)
Tianyu Ma Lin Biao
Hao Ou Ye Ting
Jingchun Wang He Long
Hewei Yu
Yixing Zhang Lu Deming
Yawen Zhu Zhou Enlai
Yue Wu Mao Zedong
Huang Zhizhong Zhu De
Chen Xiao Ren Bishi
Ashton Chen Nie Rongzhen
Qin Li Yang Kaihui
Xiaotong Guan Deng Yingchao
Dongyu Zhou Fan Jiaxia
Geng Han Zhang Xueliang

Producers

Shaohua Huang Executive Producer
Jiaren Karren Wang Executive Producer
Na Yang Executive Producer
Zhang Jinjie Executive Producer
Peikang La Executive Producer
Peter Lam Executive Producer
Ning Ren Executive Producer
Yong Xie Executive Producer
Hanyu Zhang Executive Producer
Jeffrey Chan Producer
Ning Ren Producer
Sanping Han Producer
Jianxin Huang Producer
Zhongchun Bai Producer
Yu Bai Producer
Dong Zhang Producer
Yixing Zhang Producer
Qingyi Chen Producer
Cary Cheng Producer
Liu Chun Producer
Na Yang Producer
Lu Dongtao Producer
Florence Fang Producer
Zhou Faxing Producer
Yunyun Fu Producer
Zhang Futang Producer
Junyi He Producer
Geng Han Producer
Zhu Hong Producer
Shaohua Huang Producer
Steven Hui Producer
Defu Jiang Producer
Lily Jiang Producer
Bai-Ke Producer
Shirley Lau Producer
Albert Lee Producer
Liangwen Li Producer
Lunar Liu Producer
Yifeng Li Producer
Hewei Yu Producer
Zhongjin Liu Producer
Yang Liuhua Producer
Yin Meigen Producer
Dong Peiwen Producer
Mingyu Peng Producer
Nicolas Zhi Qi Producer
Donghai Sun Producer
Zhonghuai Sun Producer
Zhou Tianxiang Producer
Jingchun Wang Producer
Jiaren Karren Wang Producer
Chen Wenbin Producer
Duan Xiannian Producer
Chen Xiao Producer
Shang Xuemei Producer
Albert Yeung Producer
Li Yinyin Producer
Hao Ou Producer
John Zeng Producer
Guo Zhangpeng Producer
Haicheng Zhao Producer
Ma Zhengqiang Producer
Baolin Zhou Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙