The Great Magician

68
The Great Magician is a 2011 Hong Kong-Chinese action fantasy-comedy film directed by Derek Yee and starring Tony Leung Chiu-Wai, Lau Ching-wan and Zhou Xun.
Available to stream, rent, or purchase on:

The Great Magician is a 2011 Hong Kong-Chinese action fantasy-comedy film directed by Derek Yee and starring Tony Leung Chiu-Wai, Lau Ching-wan and Zhou Xun.

Original Release

12/22/2011

Cast

Tony Chiu-Wai Leung Chang Hsien (as Tony Chiu Wai Leung)
Ching Wan Lau General Bully Lei / Bully Lei
Xun Zhou Yin
Ni Yan Taga Group Assassin
Kenya Sawada Mitearai
Gang Wu Butler Liu
Suet Lam Li Feng-jen
Ziwen Wang Li Yi (as Zhiyi Wang)
Daniel Wu Captial Tsai
Hark Tsui Warlord
(see additional cast & crew)

Directors

Tung-Shing Yee

Writers

Tin Nam Chun, Ho-Leung Lau, Tung-Shing Yee, Haifan Zhang

Cast

Tony Chiu-Wai Leung Chang Hsien (as Tony Chiu Wai Leung)
Ching Wan Lau General Bully Lei / Bully Lei
Xun Zhou Yin
Ni Yan Taga Group Assassin
Kenya Sawada Mitearai
Gang Wu Butler Liu
Suet Lam Li Feng-jen
Ziwen Wang Li Yi (as Zhiyi Wang)
Daniel Wu Captial Tsai
Hark Tsui Warlord
Vincent Kok Warlord
Paul Chun Liu Wan-yao
Morris Hsiang Jung Warlord (as Morris Rong)
To-hoi Kong Warlord
Jamie Luk Warlord
Jianchang Tan Warden Ding
Miao Tian General Lei's wife
Dejun Xia Revolutionist
Zimu Zhang Little girl
Jiayi Guo Taga Group's Assassin

Producers

Jeffrey Chan Executive Producer
Albert Yeung Executive Producer
Dong Yu Executive Producer
Mandy Law-Huang Producer
Catherine Hun Producer
Shirley Kao Producer
Albert Lee Producer
Peggy Lee Producer
Jamie Luk Producer
Cheuk Kau Man Producer
Nansun Shi Producer
Hao Zhang Producer

Editors

Chi-Leung Kwong

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙