Year One in the North

65
  • Genre(s): Drama History
  • Release year: 2005
  • Running time: 170 min

Original Release

01/15/2005

Cast

Ken Watanabe Komatsubara Hideaki
Sayuri Yoshinaga Komatsubara Shino
Etsushi Toyokawa Ashirika
Toshirô Yanagiba Mamiya Denzo
Satomi Ishihara Komatsubara Tae
Yuriko Ishida Mamiya Kayo
Teruyuki Kagawa Mochida Kurazo
Sadao Abe Matajuro Nakano
Mitsuru Fukikoshi Keiichiro Hase
Mitsuru Hirata Eita Kawakubo
(see additional cast & crew)

Directors

Isao Yukisada

Writers

Machiko Nasu

Cast

Ken Watanabe Komatsubara Hideaki
Sayuri Yoshinaga Komatsubara Shino
Etsushi Toyokawa Ashirika
Toshirô Yanagiba Mamiya Denzo
Satomi Ishihara Komatsubara Tae
Yuriko Ishida Mamiya Kayo
Teruyuki Kagawa Mochida Kurazo
Sadao Abe Matajuro Nakano
Mitsuru Fukikoshi Keiichiro Hase
Mitsuru Hirata Eita Kawakubo
Renji Ishibashi Kahei Horibe
Moro Morooka
Takeo Nakahara Uchida
Suzuka Ohgo Tae Komatsubara, as a little girl
Kaoru Okunuki Sato Hase
Shugo Oshinari
Susumu Terajima Kanji Hanamura
Mayu Tsuruta Otsuru
Hideo Sakaki
Kazuki Hiro'oka

Producers

Yusuke Okada Executive Producer
Riuko Tominaga Producer

Editors

Takeshi Imai

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙