Summer Nude

68

Original Release

07/08/2013

Links

Cast

Ryo Katsuji Yaino Takashi / Takashi Yaino
Tomohisa Yamashita Mikuriya Asahi / Asahi Mikuri‎ya
Ayami Nakajo Ichise Mami / Mami Ichise
Erika Toda Taniyama Hanae / Hanae Taniyama
Karina Chiyohara Natsuki / Natsuki Chiyohara‎
Shigeru Saiki Kominami Fumihiro / Fumihiro Kominami
Katsunori Takahashi Shimojima Kenji / Kenji Shimojima
Shôri Satô Taniyama Hayao
Nanami Hashimoto Ishikari Kiyoko / Kiyoko Ishikari
Yudai Chiba Yoneda Haruo / Haruo Yoneda
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Monday, 08 July 2013
2 Episode #1.2 Monday, 15 July 2013
3 Episode #1.3 Monday, 22 July 2013
4 Episode #1.4 Monday, 29 July 2013
5 Episode #1.5 Monday, 05 August 2013
6 Episode #1.6 Monday, 12 August 2013
7 Episode #1.7 Monday, 19 August 2013
8 Episode #1.8 Monday, 26 August 2013
9 Episode #1.9 Monday, 02 September 2013
10 Episode #1.10 Monday, 09 September 2013
11 Episode #1.11 Monday, 16 September 2013

Directors

Yusuke Ishii, Shôgo Miyaki, Kô Kanai

Writers

Shigeki Kaneko

Cast

Ryo Katsuji Yaino Takashi / Takashi Yaino
Tomohisa Yamashita Mikuriya Asahi / Asahi Mikuri‎ya
Ayami Nakajo Ichise Mami / Mami Ichise
Erika Toda Taniyama Hanae / Hanae Taniyama
Karina Chiyohara Natsuki / Natsuki Chiyohara‎
Shigeru Saiki Kominami Fumihiro / Fumihiro Kominami
Katsunori Takahashi Shimojima Kenji / Kenji Shimojima
Shôri Satô Taniyama Hayao
Nanami Hashimoto Ishikari Kiyoko / Kiyoko Ishikari
Yudai Chiba Yoneda Haruo / Haruo Yoneda
Masataka Kubota Kirihata Hikaru / Hikaru Kirihata
Mizuki Yamamoto Horikiri Aoi / Aoi Horikiri
Yuka Itaya Shimojima Setsuko / Setsuko Shimojima
Masami Nagasawa Ichikura Kasumi / Kasu Ichikura
Shô Okamoto Ishikari Kiyoshi
Musuko Kintoki Mutsuo
Masami Nagasawa Kasu Ichikura
Shun Sugata Kirihata Sho
Yutaka Katô (as Yutaka Katô)
Shunsuke Nakamura Kageyama

Producers

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙