My People, My Country

74
  • Genre(s): Drama History
  • Release year: 2019
  • Running time: 158 min
My People, My Country is a 2019 Chinese seven-part anthology drama film, consisting of seven segments directed by seven directors, Chen Kaige, Zhang Yibai, Guan Hu, Xue Xiaolu, Xu Zheng, Ning Hao, and Wen Muye. It stars many of China's top actors, many... read more

My People, My Country is a 2019 Chinese seven-part anthology drama film, consisting of seven segments directed by seven directors, Chen Kaige, Zhang Yibai, Guan Hu, Xue Xiaolu, Xu Zheng, Ning Hao, and Wen Muye. It stars many of China's top actors, many in supporting roles and cameos. My People, My Country is produced jointly by Huaxia Film Distribution, Polybona Films and Alibaba Pictures. The film was released in China on September 30, 2019, to commemorate the establishment of 70th anniversary of the People's Republic of China.

Original Release

09/24/2019

Cast

Kara Wai Sergeant Lin («The Going Home») / Sister Lian
Beibi Gong Yuan Rong
Bo Huang Lin Zhiyuan / Lin Zhiyuan («The Eve»)
You Ge Zhang Beijing
Yi Zhang Gao Yuan / Zhu Tao («The Going Home»)
Jia Song Lv Xiaoran
Qianyuan Wang Du Xinghan
Arthur Chen Hazabu / («The Guiding Star»)
Liya Tong Yi Dan / Yidan («One For All»)
Haoran Liu Wodele
(see additional cast & crew)

Directors

Kaige Chen, Hu Guan, Muye Wen, Zheng Xu, Xiaolu Xue, Yibai Zhang, Ning Hao, Hao Ning

Writers

Zheng Xu, Hu Guan, Xiaolu Xue, Ke Zhang, Rui Ge, Pei Liu, Ji Zhang, Hua Weilin, He Keke, Bululufu, Luyang Xu, Wang Ang, Xiaodan Liu, Ning Wen, Han Boshi, Mengdi Xiu

Cast

Kara Wai Sergeant Lin («The Going Home») / Sister Lian
Beibi Gong Yuan Rong
Bo Huang Lin Zhiyuan / Lin Zhiyuan («The Eve»)
You Ge Zhang Beijing
Yi Zhang Gao Yuan / Zhu Tao («The Going Home»)
Jia Song Lv Xiaoran
Qianyuan Wang Du Xinghan
Arthur Chen Hazabu / («The Guiding Star»)
Liya Tong Yi Dan / Yidan («One For All»)
Haoran Liu Wodele
Jiayin Lei Lv Xiaoran's Ex-Boyfriend
Zhuangzhuang Tian Old Li
Shan Jiang Old Li's Wife
Yilong Zhu Song Yueqiang
Hao Ou Liang Changshou / Liang Changshou, Lin's assistant («The Eve»)
Jianya Zhang Grandpa Zhang / Zhang Bobo («The Champion»)
Yalin Gao Cheng Zhiqiang
Zheng Xu The Host / Olympic TV Host («The Champion»)
Tian Zhuang Shuang («The Guiding Star»)
Le Geng Lao Fang / Lao Fang («The Eve»)

Producers

Jing Liang Executive Producer
Luyuan Fan Executive Producer
William Kong Executive Producer
Mingyi Liu Executive Producer
Ruifang Liu Executive Producer
Ning Ren Executive Producer
Vivian Shen Executive Producer
Dong Yu Executive Producer
Huang Zuyao Executive Producer
Hong Tao Producer
Yibai Zhang Producer
Hanjin An Producer
Liu Bing Producer
Yuan Cai Producer
Huayi Cao Producer
Hong Chen Producer
Shuogang Chen Producer
Wei Chen Producer
Edward Cheng Producer
Ping Dong Producer
Karen Fu Producer
Ruoqing Fu Producer
Zeng Haidong Producer
Xu Haihong Producer
Jianxin Huang Producer
Jun Jiang Producer
Le Jiang Producer
Jianlin Jing Producer
Yao Jun Producer
Shi Junguo Producer
Haifeng Li Producer
Hao Li Producer
Xiaodong Li Producer
Xiaoping Li Producer
Jian Liu Producer
Ruifen Liu Producer
Shiliu Liu Producer
Hong Qin Producer
Zhonglun Ren Producer
Zhang Rengang Producer
Lei Sun Producer
Zhiyi Sun Producer
Matthew Tang Producer
Chunlin Wang Producer
Fengchang Wang Producer
Zhongjun Wang Producer
Pan Xiao Producer
Liu Xin Producer
Huibin Xing Producer
Tianfu Xu Producer
Ying Yang Producer
Albert Yeung Producer
Feng Yimeng Producer
Ma Yin Producer
Sun Ying Producer
Bo Yu Producer
John Zeng Producer
Yan Zeng Producer
Zhang Heng Producer
Wenbo Zhang Producer
Peter Zheng Producer
Ye Zhenzhen Producer
Maofei Zhou Producer
Wenjiu Zhu Producer

Editors

Chi-Leung Kwong, Dianshi Li, Aiyu Qiao, Yiran Tu, Wei Yong, Xiaolin Zhou, Xinxia Zhou

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙